Viktor


(UTGÅNGEN PRODUKT)

VI SÄLJER INTE LÄNGRE DENNA PRODUKT!
VISS TILLBEHÖR/RESERVDELSFÖRSÄLJNING FÖREKOMMER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.


Viktor är ett belastningsverktyg för hissar. Viktor simulerar vikt så att du kan
  • mäta och justera in överlastvågar
  • mäta balansförhållandet på hissen
  • prova meddrivning.

För en utförlig beskrivning klicka här för att läsa Viktors användarmanual.
(Högerklicka för att ladda ner manualen.)

Viktor


(PRODUCT IS UNAVAILABLE)

THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE FOR SALE!
SOME ACCESSORIES/SPARE PARTS IS STILL AVAILABLE UNTIL STOCK IS SOLD OUT.


Viktor is a load tool for lifts. Viktor simulates the weight so that you can
  • measure and adjust the overload scales,
  • measure the balance ratio of the lift,
  • test friction.

For a detailed description click here to read the Viktor User Manual, in Swedish.
(Right click to download the manual.)
Överlastbesiktning av hissar med hjälp av Viktor Overload inspection of lifts using Viktor
Injustering av överlastvågen i hissar med hjälp av Viktor Adjustment of the overload scale in lifts using Viktor