Om Digisign

Vi sitter i stora, ljusa lokaler i Västberga. Det vi ägnar oss åt är programmering, systemkonstruktion och produktutveckling i CAD.

Vi bygger apparatskåp för hissar och har egen kretskortstillverkning och kablagetillverkning.

Vi utvecklar och tillverkar nyckelströmställare och designar hissknappar i alla möjliga utföranden.

About Digisign


At Digisign we do programming, system design and development in CAD. We build control panels for lifts and have our own circuit board manufacturing and cable manufacturing. We develop and manufacture key switches and design lift buttons in all different designs.
digisign-1
Produktutveckling Product development
Varje morgon äter vi frukost tillsammans. Det finns gott om bra lunchrestauranger i området. Vi har egen parkering och alla anställda omfattas av företagshälsovård hos Sophiahemmet och vid behov kiropraktik. Vi har en automatisk massagestol.
digisign-6
Kretskort under luppen PCB under the microscope
På Digisign är vi lyhörda för varje individs önskemål. Vi jobbar normalt 40 timmar/vecka men cirka en tredjedel av oss jobbar deltid av olika anledningar. Om du studerar, är föräldraledig på deltid eller har någon annan sysselsättning så är du ändå välkommen att komma in med din ansökan. Vi välkomnar kvinnliga och manliga sökanden från alla kulturer.
digisign-2
Tillverkning av apparatskåp Building control panels
digisign-3
Automatisk optisk inspektionsmaskin till vänster. Lödrobot till höger. Left: Automated optical inspector machine. Right: Soldering robot.
digisign-5
Plockmaskin laddas för ny körning Pick and place machine preparation for the next run
digisign-4
Plockmaskin Pick and place machine