Nödbelysning hiss


Digisign har tagit fram en mycket enkel lysdiodlampa för nödbelysning. Lampan har samma mått som våra vanliga KK35-knappar.

Emergency lighting for lifts


Digisign has developed a very simple LED emergency lighting for lifts. It has the same measurements as our standard KK35 buttons.

Nödbelysning hiss
Belysningsstyrkan är 5000 mcd (motsvarar ca en 3W glödlampa). Som standard levereras nödbelysningen med en diffusionsfilm monterad för en jämnare spridning av ljuset. På 50 centimeters avstånd är då ljusstyrkan 20 lux.

Med ett batteri på 12V/1,3 Ah lyser lampan i 36 timmar innan batteriet tar slut.
Illuminance is 5000 mcd (equivalent to about a 3W bulb). As standard, the emergency lighting is equipped with a diffusion film for a more even spread of light. At 50 centimeters distance the brightness is 20 lux.

With a battery of 12V/1.3 Ah the lighting is lit for 36 hours before the battery runs out.
Nödbelysning hiss
Standard, med diffusionsfilm Standard, with diffusion film
Nödbelysningen kan även levereras utan diffusionsfilm. Man får då ett mer direkt men starkare ljus på 34 lux vid 50 centimeters avstånd.
The emergency lighting can also be supplied without the diffusion film mounted. Then it provides a more direct but stronger light at 34 lux at 50 centimeters distance.
Nödbelysning hiss
Utan diffusionsfilm Without diffusion film