Hissknappar


Digisign har tagit fram ett komplett sortiment med hissknappar anpassade till hissmarknaden. Hissknappen är lättmonterad med "snäpp-in" fastsättning. Knapparna kan tillverkas i nästan vilken färg som helst och även trycket kan vara nästan vad som helst. Klicka vidare i menyn till vänster.

Våra standarknappar kallar vi KK35. Våra större knappar kallar vi KK70. Hissknapparna ska enligt de senaste normerna vara försedda med summer. Bredvid summern sitter volymkontrollen i form av en stjärnskruv.

Anslutningsplinten i KK35 klarar upp till 2,5 mm2, och i KK70 klarar den 1,5 mm2.

Specialutförande av hissknappar finnes. Kontakta oss för info.

Eftersom alla styrsystem för hissar har positiv eller negativ logik, har hissknapparna också positiv ELLER negativ logik. Du måste ange om styrsystemet har positiv eller negativ logik vid beställning.

Lift buttons


Digisign has developed a complete line of lift buttons designed for the lift market. The buttons are easy to install with "snap-in" attachment. The lift buttons can be manufactured in almost any color and also the faceplate can be almost anything. Please click through the menu on the left.

We call our standard buttons KK35. Our larger buttons are called KK70. The buttons should under the new standards be provided with a buzzer. Beside the buzzer there is a volume control in the form of a Phillips screw.

The KK35 terminal can handle up to 2.5 mm2, and the KK70 can handle up to 1.5 mm2.

Specific buttons are available. Contact us for info.

Since all control systems for lifts have a positive or negative logic, the lift buttons also have a positive OR negative logic. Please indicate if the control system has a positive or negative logic when ordering.
Hissknappar, olika storlekar
Storleksjämförelse hissknapparna KK35 - KK70 Size comparison lift buttons KK35 - KK70