Hissindikeringar


Vi har hissindikeringar också. Dom kan se ut hur som helst och finns i olika färger. Här är några exempel.

Lift indicators


We have indicators for lifts too. The design can be almost anything, and they come in different colors. Here are some examples.
Hissindikeringar
Hissindikeringar, uppifrån och ner: KK35I, KK35IS, KK35I-G12, KK35I-Y12 Lift indicators, from top to bottom: KK35I, KK35IS, KK35I-G12, KK35I-Y12
Textindikering utan summer
Text indicator without buzzer
Hiss schema textindikering
Indikering:
Art.nr:
24V
KK35I (röd)
KK35I-G (grön)
KK35I-B (blå)
Indicator:
Item number:
24V
KK35I (red)
KK35I-G (green)
KK35I-B (blue)

Textindikering med summer
Text indicator with buzzer
Hiss schema textindikering summer
Indikering:
Art.nr:
24V
KK35IS (röd)
KK35IS-G (grön)
KK35IS-B (blå)
Indicator:
Item number:
24V
KK35IS (red)
KK35IS-G (green)
KK35IS-B (blue)