Välkommen!


Digisign AB har varit verksam i hissbranschen sedan 1989. När det gäller hissknappar, styrsystem och nyckelbrytare kan vi det mesta. Vi är ofta innovativa eftersom våra kunders önskemål skiljer sig åt och den ena lösningen sällan är den andra lik. Vi arbetar från programmering till konstruktion och tillverkning i våra lokaler i Västberga i södra Stockholm.

Welcome,


Sweden based Digisign AB have been in the lift industry since 1989, with customers in Sweden as well as the rest of Europe. When it comes to lift buttons and controls, as well as key switches, we know most things. We are often innovative as our customers' needs are different and one solution is rarely the same as the next one. We do everything from programming to design and manufacturing at our facilities in Västberga in southern Stockholm.
Stacks Image 8409
Digisign AB har ett stort antal egna produkter utvecklade för hissmarknaden. Utöver hissknappar, nyckelströmställare (även kallat nyckelbrytare), tablåer, styrsystem och apparatskåp har vi även utvecklat Viktor. Viktor kan bl.a. simulera vikt vid provning av överlastvågar i hissar.
Digisign AB has a large number of proprietary products developed for the lift market. In addition to lift buttons, key switches, panels, control systems and cabinets, we have also developed Viktor. As an example, Viktor simulates weight when testing the overload scales in lifts.

Hissknapp KK70 Lift button KK70