Viktor - Fästen


Fästen till Viktor finns från 0 mm till 280 mm, i hela tiotal (0, 10, 20, 30 etc). På bilden nedan visas fem olika storlekar som exempel.

Viktor - Mounts


Mounts to Viktor range from 0 mm to 280 mm, in tens (0, 10, 20, 30 etc). The figure below shows five different sizes as examples.
Fästen till Viktor
20, 50, 80, 140 och 220 mm 20, 50, 80, 140 and 220 mm
Fäste till Viktor
20 mm 20 mm
För en utförligare beskrivning av fästen och fästens montering, klicka här för att läsa Viktors användarmanual.
(Högerklicka för att ladda ner manualen.)
For a more detailed description of the mounts and the mounting, click here to read the Viktor User Manual, in Swedish.
(Right click to download the manual.)