Vandalbrytare till nyckelströmställare


Till en nyckelbrytare (nyckelströmställare) bör man installera en vandalbrytare, även kallad proppsprängare. Digisigns vandalbrytare har artikelnummer KK35L-SAB.

Vandal switch for key switches


The item number for Digisign's vandal switch is KK35L-SAB.
Vandalbrytare till nyckelströmställare
KK35L-SAB KK35L-SAB
Vandalbrytare till nyckelströmställare
Påsens innehåll What comes in the bag
Vandalbrytare till nyckelströmställare
Brytaren The switch
Vandalbrytare till nyckelströmställare
Monterad Mounted
Vandalbrytare till nyckelströmställare
Monterad Mounted
Vandalbrytare till nyckelströmställare
Monterad Mounted
Böj metallen vid behov. Vandalbrytare till nyckelströmställare
Böj metallen vid behov Bend the metal as required