Nyckelströmställare i KK35-hål

Key switches in KK35 holes

Nyckelströmställare mått
Mått i mm, KK35 Dimensions in mm, KK35
KK35 är Digisigns standardhål för hissknappar. Vi har även nyckelströmställare som passar och alltså kan monteras var som helst där man kan sätta in en vanlig hissknapp.
KK35 is Digisign's standard hole for lift buttons. We also have key switches that fit and can be installed anywhere where you can insert an ordinary lift button.
Nyckelströmställare, komplett monterad
KK35:s röda baksida The red back on KK35

KK35LBPå bilden ovan, notera avfasningen på cylinderringen för att passa perfekt i KK35-hålet.


Modeller KK35


För KK35 har vi fyra olika modeller av cylinderringar (se exempel nedan):
  1. Krom med indikering
  2. Krom utan indikering
  3. Mässing med indikering
  4. Mässing utan indikering
Det finns fem olika indikeringsfärger att välja mellan: röd, blå, gul, grön och vit.
In the picture above, note the bevel on the cylinder ring to fit perfectly in the KK35-hole.


Models KK35


For KK35, we have four different models of cylindrical rings (see example below):
  1. Chrome with indication
  2. Chrome without indication
  3. Brass with indication
  4. Brass without indication
There are five different display colors to choose from: red, blue, yellow, green and white.
Nyckelströmställare krom
Cylinderring av krom, utan indikering, monterad i rostfri tablå Cylinder ring of chrome, without the indicator, mounted in stainless steel table
Nyckelströmställare mässing med indikering
Cylinderring av mässing, med indikering, monterad i mässingstablå Cylinder ring of brass, with indicator, mounted in brass table