Nyckelströmställare i ASSA-hålet

Key switches in the ASSA-hole

Nyckelströmställare mått
Mått i mm, ASSA Measurments in mm, ASSA
Kärt barn har många namn: Stormhatt, Låspotta, Cylinderring 707...
Also called Cylinder Ring 707.
img_1489-2
Nyckelströmställare i aluminiumbox Key switch in aluminium box
Stacks Image 8393Nyckelströmställare komplett monterad

KK35LB
KK35
stacks-image-6b566fb-498x380
KK35L2
KSDS-35H, för användning i nyckelströmställare med dubbla återfjädrande funktioner KSDS-35H, for use in key switch with dual spring return functions
B3571372-4E92-4800-82A4-C17F51C702DA
KSDS-35H, monterad KSDS-35H, mounted