ASSA artikelnummer


Samtliga modeller utan indikering.

ASSA item numbers


All models without indicator.
Nyckelströmställare
Utan indikering
KSS-ACR

Med indikering
Ej tillgänglig.
Without indicator
KSS-ACR

With indicator
Not available.
Återfjädrande nyckelströmställare

OBS!
Nyckeln tas ur när Off är aktiverat.
Spring return key switch

Please note:
Key is removed when Off is activated.

Nyckelströmställare
Utan indikering
KSB-ACR

Med indikering
Ej tillgänglig.
Without indicator
KSB-ACR

With indicator
Not available.
Bi-stabil nyckelströmställare

OBS!
Nyckeln tas ur när On eller Off är aktiverat.
Bi stable key switch

Please note:
Key is removed when either On or Off is activated.

Nyckelströmställare
Utan indikering
KSDS-ACR

Med indikering
Ej tillgänglig.
Without indicator
KSDS-ACR

With indicator
Not available.
Tvåpolig nyckelströmställare

OBS!
Nyckeln tas ur när Off är aktiverat.
Bipolar key switch

Please note:
Key is removed when Off is activated.