Stopp - hissknappar


Stoppknappar är vanligtvis röda. Se exempel nedan.

Stop buttons for lifts


Stop buttons are usually red. See examples below.
Stoppknappar för hiss
Stoppknapp Stop buttons
Hissknapp schema nödstopp
Indikering:
Brytförmåga:
Art.nr. knapp:
Art.nr. trycke:
Ingen indikering
5A 250V AC
KK35ST (röd)
KK35TR-R (röd)
Indicator:
Circuit breaker ability:
Item number button:
Item number
faceplate:
No indicator
5A 250V AC
 
KK35ST (red)
 
KK35TR-R (red)