Äldre modeller - hissknappar


Här är hissknappar enligt tidigare standarder. Knappen nedan är utan summer.

Older models


Lift buttons according to previous standards. The button below is without buzzer.
Hissknappar
KK35R KK35R
Standardknapp med indikering
Standard button with indicator
Hissknapp schema standardknapp
Indikering:
Brytförmåga:
Art.nr:
24V
0,03A 24V
KK35R (röd)
KK35Y (gul)
KK35G (grön)
KK35B (blå)
KK35W (vit)
Indicator:
Circuit breaker ability:
Item number:
24V
0.03A 24V
 
KK35R (red)
KK35Y (yellow)
KK35G (green)
KK35B (blue)
KK35W (white)