A-slupar


A-sluparnas tillverkningsort och -årtal


Eftersom det förekommer en del osäkra och motstridiga uppgifter om A-sluparna har jag bestämt mig för att  klassa trovärdigheten på detta sätt.
 
Tillverkningsdokument = Säkert = notering TD
 
Ägaruppgifter = Troligt = notering ÄU
 
Personlig kontakt = notering PK
 
Att få personlig kontakt med dom som var med och brukade A-sluparna har också hög trovärdighet och jag försöker komma ihåg att ange varifrån uppgifterna kommer. I båtologen finns det 2 olika listor på var A-sluparna är byggda jag har använt den listan som hade sjösättningsår med. Dom 6 första båtarna kallades från början Vb (Vedettbåt) klassades senare om till A-slup. Från 1934 till 1947 byggdes dom 28 ”riktiga A-sluparna” av dessa 28 finns det 20 som jag vet finns kvar idag januari 2009.
 
Moses byggdes på Furusunds varv 1942 under stort hemlighetsmakeri för attackdykare och fanns inte med på några officiella papper. Moses ritningar har under lång tid varit hemligstämplade. Uppgifterna lämnades muntligt av Moses ägare som har en gedigen bakgrund i försvarets marina verksamhet.
 
Som det framgår av bilder och text finns det fler A-slupar kvar som överlevt den militära tiden än dom som är markerade men jag vet inte vilka dom var från början eller om namnet är det ursprungliga. Jag vet heller inte var dom finns idag.
 
Om jag får tag i båten och ägaren så ändrar jag naturligtvis i text och listan.
 
ÄU = Ägaruppgifter på var och när båten är byggd håller jag för att vara mest riktiga och ändrar i listan (om det behövs) när jag fått kontakt med ägaren eller sett dokument som ligger bakom båten.

Övriga uppgifter hämtade från Curt S Ohlssons artikel i Båtolågen nr 3 2004. Curts lista anger sjösättningsår.


Listan på båtar som klassats som A-slup


Jag har hittat 34 namn som militären använde på A-slupar.
 
Av de 28 som byggdes som A-slup och ej varit klassade som något annat byggda 1934-1947 har jag hittat totalt 22 stycken som överlevt försvarsmakten.

De med kursiv stil överlevde försvaret och har försvunnit senare.

De som är i fet stil vet jag finns kvar

Övriga i lite finare stil är än så länge oklara

1931 - Vb 71 Asköfjärd - Ekensberg varv NR 162      
1932 - Vb 72 Baggensfjärd - Ekensberg varv NR 163
1932 - Vb 73 Nämdöfjärd - Ekensberg varv NR 164
1933 - Vb 74 Kanholmsfjärd (skjutmål) - Götaverken NR 471 - PK
1933 - Vb 75 Lindöfjärd - Ligger i Väddö kanalGötaverken NR 472 ÄU PK Heter idag Biscaya
1933 - Vb 76 Edöfjärd idag ombygd till oigenkänlighet jag har sett henne men kunde inte se att det var en A-Slup - Götaverken NR 473
1934 - Höken - Ligger på Värmdö - Ekensberg varv ÄU PK
1934 - Alert - Ekensberg varv
1934 - Kuriren - Ekensberg varv Gammal bild fins
1939 - Ugglan - Ligger i Hägersten - Kalmar varv - ÄU PK TD
1939 - Stabbfjärd - Ligger på Muskö - Kalmar varv ÄU PK

1939 - Snappopp, systerbåt till Ugglan - Kalmar varv Gammal bild fins
1939 - Stormarn Ligger i Horndal- Kalmar varv ÄU PK
1939 - Stålnabb - Ligger i Göteborg - Kalmar varv NR 325 - ÄU PK
1940 - Örnen - Ligger i Hjälmaren - Kalmar varv NR 331 - ÄU PK TD

1940 - Vaksam - Kalmar varv - Såld i Medelhavet. Enligt Stephan som är son till de som seglade och sålde båten i medelhavet.
1940 - Hurtig- Ligger i Slagsta - Kalmar varv NR 335 - ÄU PK TD
1941 - Orädd - Ligger i Slagsta - Kalmar varv NR 334 - ÄU PK TD
1942 - Moses - Ligger på Gålö - Fårösunds varv - ÄU PK
1942 - Härdig, idag M/S Slug - Ligger i Djursholm - Kalmar varv ÄU PK
1942 - Händig - Kristinehamn - Kalmar varv - ÄU PK
1942 - Nordan - Ligger i Bergen Norge - Kalmar varv nr 338 ÄU PK TD

1942 - Gripen - Kalmar varv
1944 - Munter - Ligger i Forsvik - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK
1945 - Ärlig - Ligger utanför Linköping - Hammarbyverken ÄU PK
1946 - Färdig - Ligger på Gålö PK ÄU
1946 - Dristig - Ligger i Dalsland - Hammarbyverken ÄU PK
1946 - Modig - Ligger i Vadstena - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK
1946 - Östan - Ligger på Skeppsholmen Sthlm. - Hammarbyverken ÄU PK

1946 - Rådig - Hammarbyverken
1946 - Tapper -Låg till salu i Arboga för ett par år sedan Br Larssons Varv & Mek Verkstad - ÄU PK
1947 - Djärv - Ligger i Karlskrona - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU
1947 - Villig - Ligger i Flaxenvik - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK
1947 - Trygg - Ligger på Gålö - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PKFöljande A-slupar borde in på listan då de med all sannolikhet finns kvar. Men jag vet inte var dom finns eller vem som äger dom. Jag har inte heller säkra uppgifter på rätt namn och tillverkningsår.

Skrovet som ligger på Färingsö måste vara en av de 3 första eftersom att linjerna är rätt och hon har längden av ev vedettbåt.

Tapper som Värmdö Sjöscoutkår sålt  ca 1990 Tapper lever i alla fall vidare på deras kårflagga

 
Den A-slupen som ligger till salu i Falun ska vara byggd på Kalmar varv 1941 - ÄU PK. med ledning av hur ventilerna är placerade i förskeppet så är båtens ursprungsnamn troligtvis Snappopp eller Stormarn. Bilderna på Blocket visar att det är en tidig modell.